Επωνυμία: BIOMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE

Διακριτικός τίτλος: BIOMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE

ΑΦΜ 801061331 – Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης

ΓΕΜΗ: 148160006000

Έδρα : Βίτσι 55 – ΤΚ 54627

Δραστηριότητα: Χονδρικό εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων

designed by imarketing.gr