Επωνυμία: BIOMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE

Διακριτικός τίτλος: BIOMEDICAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE

ΑΦΜ 801061331 – Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης

ΓΕΜΗ: 148160006000

Έδρα : Βίτσι 55 – ΤΚ 54627

Τηλ. 2313 051316

Κιν. 697 4149320

e-mail: biomedicaliatrika@gmail.com

Δραστηριότητα: Χονδρικό εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων

designed by imarketing.gr